“Dagen vi övar på att dela med oss och hjälpa andra!”

Vilka kunskaper och erfarenheter har du som kan vara viktiga för andra? Du kanske sitter inne på kloka beredskapstankar och kan med dessa hjälpa andra i oförutsedda situationer. Något som känns självklart för dig, kan vara en nyhet för någon annan och likadant vice versa. Hjälp varandra.
Har ni en grannsamverkans grupp eller bostadsrättsförening? Ta upp beredskapstanken och gör en gemensam plan.
Vill du ha tips och veta mer om hur du kan starta grannsamverkan i ditt område?
>>Läs mer här

 

Slut i lager

“Dagen vi övar på att dela med oss och hjälpa andra!”

Vilka kunskaper och erfarenheter har du som kan vara viktiga för andra? Du kanske sitter inne på kloka beredskapstankar och kan med dessa hjälpa andra i oförutsedda situationer. Något som känns självklart för dig, kan vara en nyhet för någon annan och likadant vice versa. Hjälp varandra.
Har ni en grannsamverkans grupp eller bostadsrättsförening? Ta upp beredskapstanken och gör en gemensam plan
Vill du ha tips och veta mer om hur du kan starta grannsamverkan i ditt område?
>>Läs mer här

Till dag 7