Både vårt samhället och du som enskild individ är idag beroende av fungerande data- och telekommunikation. Den tekniska utvecklingen med fler IT-beroende tjänster och uppkopplade prylar innebär också nya sårbarheter. Detta gäller allt från trafikövervakning till patientjournaler och kreditkortsbetalningar. Samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning är allt mer beroende av att kommunikation inom tele- och dataområdet fungerar.

Att som privatperson förhindra att störningar eller angrepp på IT-tjänster sker är svårt. Däremot kan du tänka på din egen informationssäkerhet, där spelar ditt eget beteende stor roll.
Här ser du några tips hur du kan hantera dina uppgifter:

E-legitimation

E-legitimation är en elektronisk id-handling, ett program i en app, på din dator eller i en dosa. I programmet sparas alla spår av när och var e-legitimationen är använd. Här kan bedragare lura dig på pengar och komma åt din personliga information. Var uppmärksam när någon med okänt nummer ringer, om du får e-post eller sms med länkar till webbsidor där du uppmanas logga in med e-legitimation. Använd aldrig e-legitimationen på uppmaning av någon annan. Myndigheter, banker eller seriösa företag ber dig aldrig om det. Se till att läsa informationen i appen, dosan eller datorn noggrant innan du skriver under. Om du lär dig att noggrant granska informationen vid underskrift kan du undvika bedrägerier.
Har du blivit drabbad ska du kontakta din bank omgående och alltid göra en polisanmälan. Ta även stöd av nära eller anhöriga.

Säkerhetskopiera

På samma sätt som du har en extranyckel till dörren är det viktigt att ha en kopia på din dator eller mobil om något skulle hända. En säkerhetskopia, eller backup, är ett viktigt verktyg som gör det möjligt att återställa om originalen försvinner eller skadas. Detta är en viktig del i administrationen för både stora och små företag, men även privatpersoner rekommenderas göra regelbundna säkerhetskopior av viktiga filer.
Det är viktigt att regelbundet ta säkerhetskopior och att du på förhand övat på att återställa informationen. Ha säkerhetskopian på exempelvis ett USB-minne, extern hårddisk, databas eller i en molntjänst. Testa din säkerhetskopia i förväg, så du vet hur du ska göra om du behöver återställa information.