Många minns sommaren 2018, sommaren med långvarig torka. Perioder som denna kan leda till vattenbrist. Här nedan får du tips på hur du kan spara vatten.

Ta reda på information
Börja med att ta reda på om det råder vattenbrist och bevattningsförbud i din kommun. Kommunen kan införa bevattningsförbud eller uppmana till sparsamhet med vattnet, du hittar informationen på din kommuns webbplats.

Egen brunn
Tar du dricksvatten från egen brunn har du själv ansvaret för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Var extra observant vid torka, du bör inte dricka vattnet om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa.
När vattennivån sen har stabiliserats bör du skicka in ett vattenprov för analys.
Det är viktigt att hålla koll på vattennivån i din brunn. Har du en grävd brunn går det att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen. Tänk då på att använda en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det bra att upprepa mätningarna en längre tid, även när det inte råder vattenbrist.
Har du en borrad brunn är det svårare att själv avgöra mängden vatten. Här kan istället den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändring i smak, lukt, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet. Tänk också på att i låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.