Hemberedskap handlar även om att vara förberedd inför olika naturkatastrofer. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att skydda din egendom. Kraftiga skyfall eller massiv snösmältning kan leda till översvämning. Här nedan ser du några tips på hur du kan minska riskerna för att ditt hus och dina ägodelar tar skada.

Se över ditt hus innan

Det blir lätt översvämning i källaren, se till att sådant som står på golvet istället hamnar i hyllor eller flyttas upp till vindsförråd.
Se över hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar – rensa dem så vatten lätt kan rinna igenom. Kontrollera även taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
Kolla även över dina egna golvbrunnar, de kan ställa till problem om de inte har backventiler. Ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in, ifall backventilen inte fungerar.
Kontrollera att marken runt ditt hus lutar bort från huset så att inte vattnet rinner in mot huset. Se även att kantstenarna på gatan inte saknas, så att rännstensvattnet rinner rätt.
Parkera bilen på en plats som är placerad högt.
Gör även en utrymningsplan tillsammans med din familj och fundera på vad ni behöver ta med er och vart ni skulle ta vägen.
Håll kontakten med grannarna, det är bra att ta hjälp av varandra.
Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Skulle en översvämning ske är det viktigt att följa nyhetsrapporteringen i medierna. Ha också alltid en mobiltelefonen fulladdad så du kan kontakta räddningstjänst om så behövs.
Tänk också på att ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov, helst innan vattnet tränger in.

Under en översvämning

Skulle vatten tränga in i huset se till att bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande. Försök sen att avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike. Täta ventiler och andra öppningar.
Kommer vattnet in via golvbrunnarna eller toalettstolen, tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå. Torka, pumpa och ös ut vatten så fort som möjligt. Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.