Behålla värmen

Detta kan bli ett trixigt projekt i våra breddgrader om man hamnar i ett långvarigt läge där värmeförsörjningen blir påverkad. Bostaden kyls snabbt ner och kyla är det som påverkar vår arbetsförmåga mest, se därför till att göra allt för att behålla värmen. 

Tips på hur du kan behålla värmen:

  • Välj ut ett rum och isolera detta väl. Använd mattor på golven, täta fönstren och stäng dörrar ut mot övriga kalla rum.
  • Bygg en koja av filtar, värmen hålls bättre kvar inne i kojan än i resten av rummet.
  • Klä dig varmt i flera lager, se till att vara ordentligt varm om fötter och huvud.
  • Ha tända ljus eller fotogenlyktor. Tänk på brandrisken.
  • Använd en extern värmekälla, så som sprit- eller gasolkamin. Tänk på att vädra då det bildas kolmonoxid vid förbränningen.
  • Sov tätt tillsammans.

Här är en folder från Energimyndigheten om vad som händer med värmen vid el- och strömavbrott i en lägenhet och tips på hur du kan behålla värmen. Läs den här

gasolvärmareliggunderlag ullpläd