Sov gott

Om en krissituation blir långvarig kommer sömn att vara en viktig faktor för att man ska hålla humör och energi uppe. Ser du till att tillfredsställa de övriga grundbehoven och du känner dig lugn och trygg ökar chansen till bra sömn.

Se till att du har extra filtar eller ännu bättre, sovsäckar. Även här gäller det att fundera till på vad du gör i andra sammanhang och om du kan ha nytta av ditt material även när det inte är en krissituation.

En vuxen person behöver minst 6-8 timmars sömn för att fungera. Barn och ungdomar behöver oftast mer, upp till 8-10 timmar.