Förberedande åtgärder

När man ska förbereda sig för en eventuell kris kan man tänka i olika områden, de så kallade grundbehoven. Dessa grundbehov behöver fungera för att vi ska kunna hålla oss i balans under krisen. Vi behöver ha tillgång till information, mat, vatten, värme och sömn.

Fundera igenom vad du redan har och hur du kan förbereda varje grundbehov. Tänk utefter era personliga behov, antalet i familjen och hur ni bor. 

Läs mer om varje grundbehov här nedan och kolla igenom denna: checklista

BEREDSKAP och KUNSKAP ger TRYGGHET!