Brandsäkerhet

När man använder öppna lågor, så som ljus, fotogenlyktor och spritkök, ökar brandrisken. Se till att ha brandvarnare som går på torrbatteri, brandfilt och brandsläckare nära till hands. Ha uppsikt över barn och husdjur.

 brandsläckarebrandfilt

Tänk på
Lämna aldrig en brinnande låga utan uppsikt.
Använd t.ex spritkök på brandsäkra underlag, ett tips är att ta ugnsplåten och ställa köket på.
Det är också viktigt att tänka på att ha en bra tillförsel av luft, då brinnande lågor gör åt syre. 

Första hjälpen / Husapotek

Ha alltid en förbandslåda till hands, man vet aldrig när olyckan är framme.
Tips på att ha i förbandslådan:
Bandage, sårrengöring, kirurgtejp, suturtejp, olika plåster, sax, pincett, plasthandskar, tryckförband, kompressionsbinda (för t.ex stukningar) och brännskadegel. 

Sen är det bra att ha ett husapotek med febertermometer, febernedsättande mediciner och olika salvor. Tänk på att ha personliga mediciner och dess recept utskrivna. 

förbandslåda förbandsväska