Kom Hans tillräckligt nära för att du ska våga tänka på krisberedskap?

Bara 1 500 kilometer från Sverige pågår ett fullskaligt krig mellan Ryssland och Ukraina. Vi läser om rekordhetta och torka i södra Europa medan vi på nyheterna tar del av flytande hus till följd av kraftig nederbörd i Norge. I Åre har hela byn lamslagits på grund av en översvämning av Susabäcken och vatten fick även förödande konsekvenser i Hudiksvall där banvallen rasade och fick ett tåg att spåra ur. Det är kris, krig och extremväder i vår absoluta närhet men är det tillräckligt nära för att vi ska våga tänka tanken på att förbereda oss?

För fem år sedan, 2018, skickade MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Mottagarna av informationen var alla hushåll i hela Sverige. Broschyren handlade om hur vi som enskilda individer kan förbereda oss för allvarliga olyckor, extremväder, it-attacker eller militära konflikter. Värt att notera är att det var första gången sedan kalla kriget som en myndighet kommunicerat vad ett krig kan innebära och hur människor kan förbereda sig inför ett sådant…

Många reagerade med handlingskraft. Vissa tog reda på information om hur man bäst kan förbereda sig för olika situationer. Man skaffade sig koll för att undvika den värsta krisen. Andra reagerade inte överhuvudtaget. Vad är det som skiljer dessa människor åt?

Miguel Guerrero, specialistofficer och författare till boken “Krisberedskap för alla – en handbok för dig som inte är prepper”, förklarar att för många människor grundar sig oförmögenheten i en rädsla.

– Många människor är rädda för att de tankar man tänker och de situationer som figurerar i huvudet kan bli verklighet om man tänker på det för mycket. Det fina med våra tankar är ju just att de bara är tankar, säger Miguel.

– Hur mycket du än tänker på hur du bäst kan förbereda dig för ett strömavbrott, översvämning eller torka så är det aldrig dina tankar som ser till att krisen blir verklighet. Tvärtom; krisen blir betydligt enklare när dina tankar har förberett dig.

Det händer så sällan

Peter Ekelund på Beredskapsfabriken berättar om en händelse som utspelade sig på en mässa för några år sedan där han var en av utställarna. Beredskapsfabriken hade en brandsläckare som kampanjvara och Peter fick besök av en person i montern som i allra högsta grad var intresserad.
– Mannen berättade att han inte ägde någon brandsläckare men att han tänkt i över tjugo år att han verkligen borde skaffa en men ville inte bära runt på den på mässan.

”Tar det på vägen ut”.

När han kom ut igen från mässan hade han köpt en maskrosplockare och en ny stekpanna och på frågan om det var läge att slå till så säger han: ”Nej – jag tar det sen”

Varför tänker man så konstigt?

Jag har funderat mycket på varför man ofta prioriterar så annorlunda, framför allt när det gäller säkerhets- och beredskapsprodukter, säger Peter. Det handlar inte om att du inte vet att du borde ha en brandsläckare eller kanske inte att kostnaden är för hög utan det är snarare din hjärna som tänker att den inte är prioriterad eftersom extrema saker händer så sällan. Du kan i nästa sekund köpa snacks och dricka för summor som matchar priset av en brandsläckare…Men vad behöver hända och hur ofta och hur nära behöver det ske för att brandsläckaren eller andra förberedelser ska bli just prioriterade? Vi ruskas ofta om först när det händer saker på nära håll.

Våga tänka tanken

I boken ”Krisberedskap för alla – en handbok för dig som inte är prepper” presenterar Miguel olika scenarier för att illustrera olika typer av kriser vi kan ställas inför. Bland annat strömavbrott som varar en längre tid, terrorattentat eller att du blir rånad utomlands. Det gemensamma för samtliga scenarier är att allt händer plötsligt. Utan förvarning. Där och då. Du får ingen varning en vecka innan eller möjlighet att förbereda dig i efterhand. Det är innan krisen sker som du kan påverka den.

Det handlar om att våga tänka på händelser som KAN hända och att reflektera över detta. Kanske göra listor, skaffa utrustning eller samla saker som man behöver snabbt, på ett ställe.

– Det finns inga krav att du behöver förbereda dig i ett forcerat tempo under stor stress utan försök att ta in dessa förberedelser i din vardag på något sätt. Tänk hur idrottspersoner förbereder sig inför stora tävlingar. Precis som de förbereder sig fysiskt lägger de också stor vikt vid mentala förberedelser för att kunna prestera. Vi behöver tänka lite likadant, säger Miguel. Vi måste börja öva – både praktiskt och mentalt och hitta former hur vi kan samarbeta

Det viktigaste är att vi gör något alls

Så till den stora frågan: Kom Hans tillräckligt nära för att fler ska våga tänka tanken på förberedelser. Eller krävs det att kriget kommer närmare, att grannens hus börjar brinna eller att ett nytt extremväder lamslår staden du bor i? Eller är du som maskrosplockarmannen ”å tar det sen”? Varför har vi så svårt att ta till oss signaler till förändring?

Ja, det är bara du och dina tankar som kan svara på dessa frågor.


Beredskapsfabriken är vår B2C web shop där vi erbjuder privatpersoner genomtänkta och noga utvalda beredskapsprodukter. Vi vill inspirera kunden att noga tänka igenom sina behov och eventuella inköp. Beredskapsarbetet är ingen materialsport där flest prylar vinner. Vi vill tänka fleranvändning och smarta lösningar. Vi arbetar långsiktigt och vill öka kundens engagemang i beredskapsfrågan och göra detta till en naturlig del av vardagen – utan att gripas av panik.

Vi använder oss utav cookies på denna sajt, för att göra din upplevelse bättre. Genom att fortsätta använda hemsidan godkänner du vår cookie.