Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationskampanj som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) står för. Den ska öka människors beredskap inför samhällskriser och ytterst krig.
I år genomförs denna beredskapsvecka v.39 (25 september – 1 oktober 2023).
Årets tema är Öva!

MSB har valt årets tema Öva! för att:

  • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och andra föreningar tyder på det.
  • Antalet privatpersoner som vill gå krisberedskapskurser hos Studieförbundet Vuxenskolan, ABF med flera har ökat med 100 procent i hela landet, enligt Sveriges Radio i januari 2023.
  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat förra året till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
  • Utbildning och övning är ofta avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner. Sju av tio svenskar känner numera till att de har ett ansvar för den egna beredskapen men endast tre av tio har förberett sig i praktiken eller övat, enligt Kantar Sifo på uppdrag av Friluftsfrämjandet.

Beredskapsveckans grundläggande idé är att:

  • Fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig.
  • Fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap.
  • Att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Alltså att uppmärksamma att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Vi på Beredskapsfabriken finns här för att hjälpa dig att välja rätt, tänka klokt och skapa trygghet. Inspirera dig till att fundera över din egen situation och skaffa dig den kunskap och utrustning som just du behöver. Det handlar främst om att skaffa sig en handlingsplan som grundar sig i vardagen – en slags övning i tankevärlden och att tänka igenom olika händelser/scenarier och utifrån detta skaffa sig den utrustning som kan behövas. Beredskap är ingen materialsport där den som har flest saker på hyllan nödvändigtvis kommer att klara sig bäst. Här är dina förberedelser och förmåga att samarbeta troligtvis större framgångsfaktorer.


Läs mer om informationskampanjen på MSB (https://www.msb.se/beredskapsveckan)