Betydande ökning i försäljning – men företaget vill inte att rädsla styra inköp av beredskapsprylar

Efter det senaste uttalandet från ÖB har Beredskapsfabriken.se, leverantör av produkter för hemberedskap och friluftsliv, observerat en betydande ökning av beställningar relaterade till krisberedskap.

Peter Ekelund, grundare och ägare av Beredskapsfabriken.se välkomnar den ökade medvetenheten kring krisberedskap hos svenska folket. Samtidigt framhåller han vikten av att inte låta rädsla styra inköpen av beredskapsprylar.

-Att ha flest prylar innebär inte automatiskt att man är bäst förberedd. Det handlar snarare om att skaffa sig kunskap om beredskap och utgå från de resurser man redan har hemma. Att köpa produkter utifrån en känsla av rädsla leder sällan till genomtänkta beslut, säger Peter Ekelund.

Enligt rekommendationer från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) bör varje hushåll ha en beredskap som sträcker sig över minst sju dagar. Det innebär att man bör kunna tillhandahålla mat, vatten, och ha möjlighet till kommunikation även utan el.

-Detta gäller oavsett typ av kris som samhället kan möta. Krig kan vara det mest skrämmande scenariot, men även långvariga strömavbrott eller avbrott i kommunikationen kan skapa betydande påfrestningar. Vi bör alltså förbereda oss och skaffa kunskap för att möta kriser, oberoende av uttalanden från ÖB. Det handlar om att planera för olika scenarier och agera därefter, inte tvärtom, tillägger Peter Ekelund.

Beredskapsfabriken.se strävar efter att erbjuda kvalitetsprodukter och kunskap för att underlätta för svenska hushåll att vara väl förberedda inför olika eventualiteter. Vi vill inspirera dig att gå från ” Jag borde” till “Jag gjorde”

För mer information:
Peter Ekelund, Beredskapsfabriken / 070-774 55 66 / peter@xmoms.com

 

Medier där Beredskapsfabrikens uppmaning har uppmärksammats:


———————————————————————-

  • Dagens Industri.se: 14 januari 2024

  • Ehandel.se:
———————————————————————-
  • Rapport: 9 januari 2024
———————————————————————-
  • SVT Nyheter/Väst:
———————————————————————-
  • Sveriges Radio Sjuhärad 10 januari 2024:
———————————————————————-
  • Borås Tidning 11 januari 2024:
 


Beredskapsfabriken är vår B2C web shop där vi erbjuder privatpersoner genomtänkta och noga utvalda beredskapsprodukter. Vi vill inspirera kunden att noga tänka igenom sina behov och eventuella inköp. Beredskapsarbetet är ingen materialsport där flest prylar vinner. Vi vill tänka fleranvändning och smarta lösningar. Vi arbetar långsiktigt och vill öka kundens engagemang i beredskapsfrågan och göra detta till en naturlig del av vardagen – utan att gripas av panik.